Intelligent e-Health

We believe in smart interdisciplinary synergy of cutting edge technologies with verifed and trustworthy scientific methods combined to create efficient and useful solutions for e-Health and m-Health..

IQBOBAS

This Free Mobile Application will be your interactive assitant and guide to:

  • 1. childbed
  • 2. child care
  • 3. kid development

GOOGLE ANDROID APPLE iOS
Ekrany aplikacji

IQPINKY

IQCREDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Inteligentnego Monitorowania Fizjologii Kobiecej” (RPMA.01.02.00-14-a180/18) dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych zmierzających do opracowania Systemu "PINKY" - innowacyjnego w skali świata systemu diagnostycznego dla kobiet, będącego inteligentnym asystentem oceny parametrów fizjologicznych kobiety, który wspierać będzie proces stawiania prawidłowej diagnozy przez lekarza, a także pomoże wypracować dobre nawyki w dbaniu o zdrowie reprodukcyjne.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 746 999,00zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1 167 063,61zł

We are currently conducting a Research and Development project, co-funded by the European Union, on Innovative System for Smart Monitoring of Women's Physiology (RPMA.01.02.00-14-a180/18).

"PINKY" system will be a world class solution for women's physiological health assesment, in a form of friendly assistant, that will not only support doctor's diagnostics but also create solid pro-health behaviors and habits in a reproductive health area.

Total project value is 1 746 999,00zł with 1 167 063,61zł European Union Funds input.

EU MAZOWIA LOGO

ABOUT US


Grzegorz POŁUDNIEWSKI

Grzegorz POŁUDNIEWSKI

Medicine, Gynecology, Obstetrics, In Vitro, Media.

Tomasz CEDRO

Tomasz CEDRO

Electronics, ICT, Programming, Prototyping, R&D.

CONTACT US

COMPANY INFORMATION

IQCREDO Sp. Z O.O.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
POLSKA

NIP:7010496495
KRS:0000567442
REGON:362067989

CONTACT FORM